Skip to content

Detta gör vi

Vi utför besiktningar, byggledning, byggkontroller samt kontrollansvar enl PBL kvalificerad nivå.

bild1

Besiktning & Vad vi besiktigar

Följande besiktningar utförs
  • Förbesiktningar
  • Slutbesiktningar
  • Efterbesiktningar
  • Garantibesiktningar
  • Särskildbesiktning
  • Överbesiktningar
Vi besiktigar följande fackområden

Bygg, mark, fasad, mur o puts, betong, stål, smågrönt, tätskikt, plåt, kajer, fyrar, VA, höghöjdsbesiktningar, markssten, asfalt, glas, tak, konstruktioner.

Kontrollansvar enl. PBL

Vi kan hjälpa till med kontrollansvar i komplicerade projekt. Vi har varit kontrollansvariga sedan 1992 och har varit med på till exempel Stockholm vatten o avfall AB, Arlanda flygplats, Flyg akademi i Stockholm, delar av slussen, LSS boenden, lägenheter, mindre reningsverk, säkerhetsklassade byggnader, försvaret

bild3
bild2

Byggledning & Projektledning

Vi har varit byggledare för tekniskt intensiva byggnader med komplicerade konstruktioner med ”dygnet runt bemanning”